Tutoriale Android 02


SI TE GJENEROSH MD5
Per te gjeneruar MD5 e cila do perdoret me vone ne android maps.

 

Si fillim shkohet te folderi ku eshte ruajtur debug.keystore me ane te comandpromt.
Zakonisht ndodhet ne C/Users/Username/.android/debug.keystore
Per te vajture ne kete folder me ane te command promt navigohet kshu:
Nese ne CMD jemi ne pathin C:\ ateher per te naviguar ne pathin e duhur shkruajme
Username zakonisht eshte Emri i kompjuterit tuaj pershembull imi Erion “C/Users/Erion/.android/debug.keystore”
C:\cd users

->C:\Users\cd Username 

->C:\Users\Username\cd .android 

->C:\Users\Username\ .android 

Ne momentin qe kemi arritur ne kete path hapi I dyte eshte :

Shkojme te

C:\Program Files\Java\jre6\bin

dhe marim me mouse keytool.exe dhe e bejme drop direct ne pathin qe kemi shkruar ne cmd dhe duhet te dali nje gje e tille
C:\Users\Username\ .android >”C:\Program Files\Java\jre6\bin\keytool.exe”

Me pas shkruajme comanden e fundit direkt te pathi qe kemi hapur :
-list -alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore -storepass
android -keypass android

Me pas per te mare api key i cili do perdoret ne googlemap ne android e gjenerojme te ky link :

https://developers.google.com/android/maps-api-signup?hl=it-IT

Link :

https://developers.google.com/maps/documentation/android/mapkey?hl=it-IT

 

 

KUJDES : gjenerimi i MD5 dhe i celsit qe me vone perdoret ne goolge map eshte default i sistemit qe perdoret per debug ne android.

Me pak fjale me kete celes nuk mund te publikoni nje aplikacion ne market pasi nuk punon.Ky celes perdoret vetem ne raste kur jeni duke punuar ne “Debug Mode” 😀

Gjithsesi per te gjeneruar celsin e duhur,duhet thjesht qe te gjeneroni nje Certifikate nga Eclipse dhe me pas : ose ta aksesoni sic aksesuat debug.keystore ose ta hidhni ne te njejtin folder ku ndodhesh debug.keystore dhe te kryeni te njejten procedure por duke perdorur keystorin tuaj ne vend te atij debug.

prsh : C/Users/Username/.android/android_aplikacion (ne kete rast android_aplikacion eshte certifikata e krijuar nga ju dhe e hedhur ne pathin e mesiperm)

 

Advertisements

About erioncuni85


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: